PVA i potporni materijal - topljivi filament za potporne strukture

Polivinilalkohol (PVA) je filament razgradiv u vodi

PVA filamenti su vodotopivi materijali za 3D ispis koji služe kao potpora pri ispisu objekata. Koriste se za podupiranje nadvišenih dijelova ili složenih struktura u 3D ispisu koje bi bilo teško ili nemoguće proizvesti bez PVA. Nakon što je objekt za ispis u potpunosti isprintan, PVA nosači se jednostavno tope u vodi.

Breakaway support filamenti su podkategorija support filamenata posebno dizajniranih za jednostavno uklanjanje s ispisanog predmeta. Koriste se za potporu nadvišenih dijelova ili složenih struktura u 3D ispisu koje bi bilo teško ili nemoguće proizvesti bez support filamenta. Nakon što je predmet ispisa u potpunosti ispisan, filamenti Breakaway Support mogu se lako ukloniti rukom.

PVA i support materijal: 9 proizvoda

Filteri

Sve cijene sa PDV-om.