Opći uvjeti poslovanja (OUP) i pravila otkazivanja

Općenito

Stanje 14.12.2022

Dobro došli na www.3djake.hr!

Ovi Opći uvjeti poslovanja, uključujući i Pravila otkazivanja (u daljnjem tekstu: OUP), reguliraju trgovanje putem online shopa 3DJake. U svojoj trenutnoj verziji, oni čine ugovornu osnovu za svaku vašu narudžbu na www.3djake.hr.

Online shop www.3djake.hr nudi proizvode na prodaju potrošačima u smislu članka 1. stavka 1. točke 2. i članka 1. stavke 3. austrijskog Konsumentenschutzgesetza (u daljnjem tekstu: KSchG) - odnosno Zakon o zaštiti potrošača, kao i poduzetnicima u smislu članka 1. stavak 1. točka. 1. austrijskog KSchG-a.

3DJake je online trgovina, odnosno klijent za procese e-trgovine niceshops GmbH. Grupa niceshops specijalizirala se za dizajn online trgovina i logističku obradu u području e-trgovine u različitim segmentima proizvoda. Vaš ugovorni partner za narudžbe putem online shopa www.3djake.hr je:

niceshops GmbH
Saaz 99
8341
Paldau
Austrija

E-mail: hrvatska@3djake.com
Telefon: (+43) 720 303050

(u daljnjem tekstu "niceshops GmbH", odnosno "Mi").

U svrhu bolje čitljivosti ne pravi se rodno razlikovanje. To se radi bez ikakve namjere diskriminacije. Svim se spolovima obraća jednako.

Valjanost i prihvaćanje Općih uvjeta poslovanja

Svaki put kada naručite na www.3djake.hr, prihvaćate ove OUP, slažete se s njima i prihvaćate njihovu isključivu valjanost.

Svi poslovni odnosi između Vas i niceshops GmbH podložni su ovim uvjetima i odredbama u verziji primjenjivoj u trenutku vaše narudžbe. Odstupanja od ovih OUP-a ili bilo kakvi proturječni uvjeti poslovanja ili kupnje ne postaju dio ugovora.

Ove Opće uvjete možemo jednostrano promijeniti samo ako je to potrebno radi uklanjanja naknadnih poremećaja jednakosti ili radi prilagodbe promijenjenim zakonskim ili tehničkim okvirnim uvjetima. Takva naknadna promjena ne može uzrokovati nikakvu štetu za vas.

Korisnički račun i naručivanje kao gost

Slobodni ste registrirati se u online trgovini www.3djake.hr s osobnim korisničkim računom ili naručivati kao gost bez korisničkog računa. Vi ste odgovorni za osiguranje da su podaci koje dajete potpuni i točni u svakom trenutku.
S korisničkim računom možete ažurirati sve promjene svojih podataka. Vi ste odgovorni za povjerljivo postupanje sa svojim pristupnim podacima i njihovu zaštitu od neovlaštenog pristupa. Ako sumnjate na zlouporabu svojih pristupnih ili drugih podataka od strane neovlaštenih osoba, morate nas odmah obavijestiti.

Cijene

Sve cijene proizvoda su ukupne cijene. Oni uključuju zakonski porez na promet (PDV). Primjenjuju se iznosi navedeni u trenutku narudžbe.

Plaćanje će se izvršiti na račun koji je naveo niceshops GmbH, na temelju Vaše odabrane opcije plaćanja.

Povremeno možemo koristiti tehničke marketinške mjere kako bismo Vam ponudili personalizirane cijene ili popuste na temelju automatskog donošenja odluka. U tom ćete slučaju biti obaviješteni o svim personalizacijama za svaki proizvod.

Troškovi dostave

Cijene proizvoda ne uključuju troškove dostave. Od određene vrijednosti narudžbe dostava je besplatna. Prije dovršetka Vaše narudžbe, obavijestit ćemo Vas o troškovima dostave za Vašu narudžbu. Više o troškovima dostave možete saznati ovdje .

Kod plaćanja pouzećem, dostavljač naplaćuje dodatnu naknadu za uslugu (naknada za plaćanje pouzećem). To će vam izravno naplatiti pružatelj usluga dostave.

Pretplate

Nudimo pretplatu za određene proizvode. Naručivanjem pretplate ovlašćujete nas da Vam isporučujemo pretplaćene proizvode u odabranim intervalima (isporuke pretplate). Odgovarajući prozvodi i troškovi dostave bit će naplaćeni sa svakom isporukom pretplate prema Vašoj odabranoj opciji plaćanja.

Pretplate su neograničene i nemaju minimalni rok. Nakon isteka roka za otkazivanje, valjane pretplate može bilo koja strana otkazati u bilo kojem trenutku i bez navođenja razloga. Pošaljite nam informaciju o otkazivanju pretplate na hrvatska@3djake.com. Isporuke pretplate, koje smo već započeli provoditi prije primitka vaše obavijesti o otkazivanju i poslali Vam odgovarajuću potvrdu otpreme, i dalje će se naplaćivati.

Prilagodba cijene: Troškovi Vaše pretplaćene robe, kao i dostave mogu se smanjiti ili povećati pod sljedećim uvjetima za buduće isporuke pretplate. Zadržavamo pravo prilagođavanja cijena ako na nas utječu povećanja ili smanjenja troškova koja se temelje na vanjskim okolnostima izvan naše kontrole. Takve okolnosti uključuju posebice promjene u zakonu, promjene u troškovima proizvođača, dobavljača, pružatelja usluga dostave, vanjskih pružatelja usluga ili podizvođača, promjene u proizvodnji i troškovima licenciranja, promjene u troškovima potrebnog hardvera ili softvera, povećanja plaća i općih i značajnih promjena u troškovima zbog ekonomske inflacije ili deflacije. Do promjene cijena robe dolazi samo u onoj mjeri u kojoj se naši vlastiti troškovi za određenu robu povećavaju ili smanjuju.
O nadolazećim promjenama cijena robe na koju ste pretplaćeni bit ćete pravodobno obaviješteni e-mailom prije sljedeće isporuke pretplate. Možete se usprotiviti nadolazećoj promjeni cijene do kraja ovog razdoblja otkazivanjem pretplate. U protivnom smatrat će se da najavljene promjene cijena prihvaćate.

Uvjeti plaćanja

niceshops GmbH prihvaća u online shopu navedene opcije plaćanja.

Uvjeti dostave

Ukoliko nije drugačije dogovoreno, isporuka će se izvršiti na navedenu adresu ili mjesto preuzimanja koje ste naveli.

Ako ste potrošač, rizik od gubitka ili oštećenja robe (tek onda) prelazi na Vas kada Vi ili treća strana koju ste Vi ovlastili (koja nije prijevoznik) preuzmete robu u posjed.

Predviđeno vrijeme isporuke navedeno je u košarici i sažetku narudžbe. Ne snosimo odgovornost ako postoje prepreke u isporuci od strane dobavljača, proizvođača ili pružatelja usluga dostave. Ako isporuka ili poštivanje dogovorenog roka isporuke postane nemoguće zbog okolnosti za koje nismo odgovorni, imamo pravo odustati od ugovora u cijelosti ili djelomično. O tome ćemo Vas odmah obavijestiti. Zahtjevi za naknadu štete u ovom slučaju su isključeni osim ako se može dokazati da smo mi krivi. O svim ograničenjima isporuke bit ćete obaviješteni prije početka procesa naručivanja.

Ukoliko Vam je isporučena roba s evidentnim transportnim oštećenjima, molimo Vas da odmah reklamirate dostavu i da nas kontaktirate. Izostanak reklamacije ili kontakta nema nikakvih posljedica za zakonska jamstvena potraživanja potrošača. Ovo služi kao potpora našim zahtjevima protiv pružatelja usluga dostave ili za njihovo potvrđivanje kod osiguravajućeg društva.

Vašoj narudžbi možemo dodati "besplatne proizvode" na dobrovoljnoj osnovi. Nemate pravo na besplatne proizvode. Ako otkažete ugovor, i njih morate vratiti.

Sklapanje ugovora

Prije nego što konačno predate svoju narudžbu, imate priliku pod “Provjera narudžbe” provjeriti ima li grešaka te ih po potrebi ispraviti. Klikom na "Poslati i platiti" dovršavate narudžbu i dajete obvezujuću ponudu za sklapanje ugovora s tvrtkom niceshops GmbH. Vezani ste za svoju ponudu tri dana. Mi nismo obavezni prihvatiti ovu ponudu.

Potvrdit ćemo primitak Vaše ponude na e-mail adresu koju ste naveli (potvrda primitka ili potvrda narudžbe). Ova potvrda ne predstavlja prihvaćanje Vaše ponude s naše strane.

Također se ne računa kao prihvaćanje Vaše ponude ako ste odabrali opciju plaćanja koja zahtijeva plaćanje unaprijed ili da se odmah tereti Vas, odnosno Vaš račun. To je zato što takve mogućnosti plaćanja želimo učiniti dostupnima kao uslugu, ali možda nećemo moći prihvatiti Vašu ponudu, primjerice zbog problema s isporukom ili nedostupnosti robe. Ako ne prihvatimo Vašu ponudu, odmah ćemo Vam vratiti iznose koje ste unaprijed uplatili.

Možemo prihvatiti ponude tako da Vam pošaljemo potvrdu o otpremi ili ugovoru putem e-maila ili da Vam pošaljemo proizvode koje ste naručili. Ovim prihvaćanjem Vaše ponude sklopljen je kupoprodajni ugovor.

Pohrana teksta ugovora

Tekst ugovora, odnosno Opći uvjeti koji su bili na snazi u trenutku našeg sklapanja ugovora, uključujući politiku otkazivanja i Vaše podatke o procesu naručivanja, pohranjujemo kod nas. Na e-mail adresu koju ste unijeli primit ćete tekst ugovora koji se odnosi na Vašu narudžbu.
Ako ste se registrirali za korisnički račun, možete pratiti svoje narudžbe i povezane informacije pod rubrikom "Moje narudžbe".

Rok dospijeća i zadržavanje vlasništva

Rok dospijeća naših potraživanja počinje najranije primitkom proizvoda, a najkasnije fakturiranjem. Ako se potraživanja ne isplate u roku od četrnaest dana, možemo zahtijevati 4% godišnje zakonske zatezne kamate od dana dospijeća. Ako niste potrošač, iznos zateznih kamata temelji se na članku 456 austrijskog Trgovačkog zakona.

Sva roba koju isporučimo ostaje naše vlasništvo do pune isplate. Za prodaju robe trećoj strani prije potpunog plaćanja potrebna je naša prethodna suglasnost.

Ako niste prihvatili robu kako je dogovoreno (zadano prihvaćanje), imamo pravo ili uskladištiti robu, za koju se može naplatiti naknada za skladištenje od 0,1% bruto iznosa fakture po kalendarskoj godini ili njegovom dijelu, ili uzeti pravni radnja na vaš trošak i rizik depozita.

Pravo na odstupanje / opoziv

Ovo pravo na opoziv vrijedi samo ako naručite kao potrošač.

Pravo na opoziv

Kao potrošač, imate zakonsko pravo odustati od ovog ugovora u roku od 14 dana i bez navođenja razloga. Zakonski rok za otkazivanje počinje na dan kada ste Vi ili treća strana koju ste imenovali, a koja nije prijevoznik, preuzeli robu u posjed.
Uz Vaše zakonsko pravo, dajemo vam produženo pravo na odstupanje od dodatnih 16 dana za ovo razdoblje. Dakle, imate ukupno 30 dana za raskid ugovora .

Kako biste iskoristili svoje pravo na povlačenje, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora jasnom izjavom (npr. pismom poslanim poštom, telefonskim pozivom ili e-mailom).

Za to možete koristiti obrazac za odstupanje, ali to nije obavezno. Za poštivanje otkaznog roka dovoljno je poslati obavijest o ostvarivanju prava na otkazivanje prije isteka roka za otkazivanje od 30 dana.

Pravo na odstupanje ne odnosi se na ugovore za:

 • usluge koje je niceshops GmbH pružio uslugu u cijelosti. Međutim, samo ako je niceshops GmbH počeo ispunjavati ugovor prije isteka roka za povlačenje prema čl. 11 Austrijskog FAGG-a zbog Vašeg izričitog zahtjeva (čl. 10 austrijskog FAGG-a) i vi ste dodatno ili
  • prije početka pružanja usluge potvrdili ste da ćete izgubiti pravo na odustanak nakon potpunog izvršenja ugovora, ili
  • ste niceshops GmbH izričito zatražli posjet kako bi se obavili popravci,
 • proizvode ili usluge čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu na koje niceshops GmbH nema utjecaja i koje se mogu dogoditi unutar roka za povlačenje,
 • proizvode koji su izrađeni prema specifikacijama kupaca ili su jasno prilagođena osobnim potrebama,
 • proizvode koji se mogu brzo pokvariti ili čiji bi rok upotrebe uskoro istekao (npr. kvarljiva hrana),
 • proizvode koja se isporučuje zapečaćena i nije prikladna za povrat iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ako je pečat uklonjen nakon dostave (npr. proizvodi za higijenu ili njegu),
 • proizvode koji su zbog svoje prirode nakon isporuke bila neodvojivo pomiješani s drugom robom,
 • alkoholna pića čija je cijena dogovorena u trenutku sklapanja ugovora, ali koja se ne mogu isporučiti prije 30 dana nakon sklapanja ugovora i čija trenutna vrijednost ovisi o fluktuacijama na tržištu na kojem niceshops GmbH ima bez utjecaja,
 • zvučni ili video zapisi ili računalni softver isporučeni u zapečaćenom paketu ukoliko su otvarani nakon isporuke,
 • novine, periodične publikacije ili časopisi s iznimkom pretplatničkih ugovora za dostavu takvih publikacija,
 • usluge u području smještaja u druge svrhe osim rezidencijalnog, prijevoza robe, iznajmljivanja motornih vozila i dostave hrane i pića te pružanje usluga u vezi s provođenjem slobodnog vremena, u svakom slučaju kada je ugovoreno određeno vrijeme ili razdoblje za izvršenje ugovora od strane niceshops GmbH je osigurano,
 • pružanje digitalnog sadržaja koji se ne isporučuje na fizičkom nosaču podataka (npr. preuzimanja, e-knjige, ...), ako je niceshops GmbH počeo ispunjavati ugovor (tj. digitalni sadržaj je dostavljen). Međutim, pravo na odstupanje prestaje vrijediti samo u onim slučajevima u kojima ste dužni izvršiti plaćanje prema ugovoru, u kojima ste također
  • izričito pristali na početak ispunjenja ugovora prije isteka roka za odustanak,
  • potvrdili da ste svjesni da ćete izgubiti pravo na odstupanje kao rezultat prijevremenog početka izvršenja ugovora, i
  • niceshops GmbH Vam je dostavio kopiju ili potvrdu u skladu s Odjeljkom 5 (2) ili Odjeljkom 7 (3) austrijskog FAGG-a.

Također nemate pravo povući se iz ugovora za hitan popravak ili radove na održavanju ako ste izričito zatražili da niceshops GmbH posjeti kako bi izvršio ovaj posao. Međutim, pravo na odstupanje nije isključeno za druge usluge koje niste izričito zatražili ili za isporučenu robu koja nije nužno potrebna kao rezervni dijelovi za održavanje ili popravak.


Posljedice opoziva

Ako učinkovito opozovete ovaj ugovor, sva izvršena plaćanja bit će vam vraćena najkasnije u roku od 14 dana od primitka Vaše izjave o opozivu. Ovo vrijedi uključujući plaćene troškove dostave, ali samo do iznosa najjeftinijih standardnih troškova dostave koji su ponuđeni za Vašu narudžbu.
Za povrat novca koristit ćemo isti način plaćanja koji ste koristili za prvotno plaćanje. Ni pod kojim okolnostima Vam se neće naplatiti nikakva naknada za ovu nadoknadu. Možemo odbiti povrat novca sve dok ne primimo robu natrag ili dok ne dostavite dokaz da je roba vraćena.

Odgovorni ste samo za bilo kakvu smanjenu vrijednost robe koja proizlazi iz rukovanja osim onoga što je potrebno za utvrđivanje prirode, karakteristika i funkcioniranja robe.

Rok povrata: Robu morate vratiti najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam priopćili opoziv od ovog ugovora. Rok povrata je ispunjen ako robu pošaljete natrag prije isteka roka povrata od 14 dana. Obavijestit ćemo Vas o povratnoj adresi.

Povrati zbog otkazivanja su besplatni iz sljedećih zemalja:
Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka Republika, Njemačka, Danska, Estonija, Španjolska, Finska, Francuska, Velika Britanija, Grčka, Hrvatska, Mađarska, Irska, Italija, Litva, Luksemburg, Latvija, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Švedska, Slovenija, Slovačka

Troškove povrata iz zemalja koje nisu gore navedene snosite sami. To se radi iz poslovnih, pravnih i logističkih razloga i bez ikakve namjere diskriminacije.

Detaljne informacije o povratima možete pronaći ovdje .

Kraj informacija o opozivu

Jamstvo i garancija

Jamstvo: Osim ako nije drugačije navedeno, primjenjuju se opći zakonski propisi o jamstvu. Jamstvo za nedostatke koje ste Vi uzrokovali je isključeno. To je osobito slučaj kod neprikladnog rukovanja, neispravnog rada ili pokušaja neovlaštenog popravka.

Ne jamčimo da su fotografije objavljene u online shopu identične stvarno isporučenoj robi.

Garancija proizvođača: U onoj mjeri u kojoj proizvođači robe koju nudimo daju dobrovoljne garancije, sva potraživanja koja proizlaze iz toga se postavljaju izravno od proizvođača. Prema garanciji proizvođača isključena je odgovornost niceshops GmbH. Kao potrošač, imate pravo da Vam ova garancija bude dostupna u pisanom obliku (npr. kao prilog u isporuci ili u uputama za uporabu) ili na nekom drugom stalno dostupnom mediju (npr. e-mail). Međutim, Vaša zakonska jamstvena prava prema nama nisu ograničena garancijom proizvođača.

Odricanje od odgovornosti

Zahtjevi za naknadu štete protiv niceshops GmbH su isključeni osim ako mi ili naši agenti nismo djelovali namjerno ili zbog grubog nemara.

Odgovornost je ograničena na iznos štete koji se obično može predvidjeti u trenutku sklapanja ugovora.

Ne odgovaramo za izgubljenu dobit kompanijama.

Odgovornost za štetu koja proizlazi iz ozljeda života, udova i zdravlja, zbog nemara ili namjernog kršenja bitnih ugovornih obveza i prema Zakonu o odgovornosti za proizvode ostaje nepromijenjena.

Ne odgovaramo ako nismo u mogućnosti ispuniti svoje obveze proizašle iz ugovornog odnosa zbog okolnosti za koje mi ili naš zastupnik nismo odgovorni. To se, između ostalog, odnosi na nedostupnost energetskih ili telekomunikacijskih usluga i višu silu.

Zaštita podataka

Odredbe o zaštiti podataka nalaze se u izjavi o zaštiti podataka .

Ugovorni jezik, mjerodavno pravo i nadležnost

Jezik koji je dostupan za sklapanje ugovora je hrvatski.

Osnovom ovog ugovornog odnosa smatra se austrijski zakon. Međutim, ako ste potrošač, ovaj izbor prava ne smije Vas lišiti zaštite koju pružaju obvezujući propisi zemlje Vašeg prebivališta (vidi članak 6. stavak 2. Uredbe Rim I). Korištenje UN-ove konvencije o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe i referentnih standarda je isključeno.

Ukoliko niste potrošač, isključivo mjesto jurisdikcije je Graz, Austrija.

Arbitražni odbor i online rješavanje sporova

Podložni smo alternativnom rješavanju sporova s potrošačima u ovom tijelu za alternativno rješavanje sporova: https://www.ombudsstelle.at

Potrošači također imaju mogućnost obratiti se EU platformi za online rješavanje sporova: https://ec.europa.eu/odr

Također nam možete poslati svoju pritužbu izravno na: hrvatska@3djake.com