Pravo na odstupanje/opoziv

Primljenu robu možete bez navođenja razloga poslati natrag unutar 14 dana. Dodatno na to vam omogućujemo još dodatnih 16 dana za povrat robe. Time imate pravo na 30 dana za povrat robe.

Pravo na odstupanje I opoziv

Sljedeća politika o opozivu vrijedi za ugovore o robi koja se može slati paketom putem pošte.

Pravo opoziva za robu koja je spremna za otpremu

Kao potrošač imate pravo unutar 14 dana bez navoda razloga opozvati ovaj ugovor. Rok opoziva iznosi 14 dana od dana kada ste Vi ili od Vas imenovana treća strana preuzela robu, a koja nije prijevoznik robe.

Kako bi ostvarili pravo opoziva na

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

E-Mail: hrvatska@3djake.com
Fax: (+43) 720 710740 9000

javite nam svoju odluku (putem poslanog dopisa poštom, telefaksom ili e-mailom) o Vašoj namjeri o opozivu ugovora.

Za to možete koristiti naš obrazac za odstupanje koji, međutim, nije propisan. Samo je potrebno obavijest o korištenju prava na opoziv, kako bi bila valjana, poslati prije isteka roka za opoziv.

Posljedice opoziva

Ukoliko opozovete ovaj ugovor, dužni smo vratiti sve uplate koje smo primili od Vas, uključujući i troškove isporuke (sa izuzećem dodatnih troškova koji su nastali Vašim odabirom druge vrste isporuke, kod koje se ne radi o ponuđenoj, povoljnijoj standardnoj isporuci koju smo ponudili) bez odgađanja i najkasnije unutar 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu obavijest o opozivu ovog ugovora. Za povrat novca koristimo istu vrstu plaćanja koju ste koristili kod ove transakcije, osim, ukoliko smo sa Vama izričito dogovori neki drugi način; ni u jednom slučaju Vam za povrat nećemo zaračunavati nikakvu naknadu. Možemo uskratiti povrat novca do povrata robe ili do dokaza da je roba poslana natrag, ovisno što nastupa ranije.

Ako je gubitak vrijednosti robe posljedica činjenice da je roba korištena na način koji nije neophodan za provjeru kvalitete, odgovorni ste za gubitak vrijednosti.

Dužni ste bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije unutar 14 dana od dana kada ste nas obavijestili o opozivu ugovora robu

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT

poslati natrag ili istu nam predati. Rok je održan, ukoliko ste robu poslali prije isteka roka od četrnaest dana. Neposredne troškove povrata robe snosite sami.

Ne mogu se opozvati ugovori za robu koja se proizvodi nakon narudžbe ili za koju proizvodnju je mjerodavan individualni odabir ili odredbe potrošača ili koja je jasno načinjena za osobne potrebe potrošača.

Opširne informacije na temu povratne pošiljke možete pronaći ovdje .

Pravo na opoziv ne odnosi se na sljedeće ugovore:

Potrošač nema pravo na opoziv ugovora u slučaju ugovora na daljinu ili ugovora izvan poslovnica koji se odnose na

usluge, ako je trgovac - na izričit zahtjev potrošača prema § 10. Zakona o međugradskom i inozemnom poslovanju i potvrde potrošača da je svjestan gubitka prava na opoziv u slučaju potpunog izvršenja ugovora - započeo uslugu prije isteka § 1. 11 Zakona o međugradskom i inozemnom poslovanju i usluga je tada u potpunosti pružena;

robe ili usluge čija cijena ovisi o fluktuacijama na financijskom tržištu na koje trgovac ne može utjecati i do kojih može doći tijekom razdoblja odustajanja;

robu koja je proizvedena prema specifikacijama kupca ili je jasno prilagođena njegovim osobnim potrebama;

robu koja se može brzo pokvariti ili bi se rok upotrebe brzo prekoračio;

robu koja je isporučena zapečaćena i nije prikladna za povrat iz zdravstvenih ili higijenskih razloga ako je potrošač otvorio robu nakon isporuke;

robu koja je zbog svoje prirode neodvojivo pomiješana s drugom robom;

alkoholna pića čija je cijena ugovorena u trenutku sklapanja ugovora, ali koja se ne mogu isporučiti prije 30 dana od sklapanja ugovora i čija trenutna vrijednost ovisi o tržišnim fluktuacijama na koje trgovac ne može utjecati;

audio ili video zapisi ili računalni softver isporučeni u zapečaćenom pakiranju, pod uvjetom da je paket otvoren nakon isporuke;

knjige, novine, časopise ili stripove, osim ugovora o pretplati za nabavu takvih publikacija;

robu koja je namjerno ili nenamjerno oštećena uslijed nepravilne uporabe (u slučaju oštećenja tijekom transporta, odmah nas kontaktirajte!);

isporuku digitalnog sadržaja koji nije pohranjen na fizičkom nosaču podataka, ako trgovac - uz izričit pristanak potrošača povezanu s saznanjem potrošača o gubitku prava na odustanak od ugovora u slučaju prijevremenog izvršenja ugovora i nakon davanja kopije ili potvrde u skladu sa stavkom 2. 5. ili 7. § 3. Zakona o međugradskom i inozemnom poslovanju - započela je isporuka prije isteka roka za povlačenje u skladu s § 11. Zakona o međugradskom i inozemnom poslovanju;

biljke: ako ste ih primili oštećene, uzmite ih odmah po primitku i pošaljite nam fotografije; u ovom slučaju moguć je povrat robe.

Tehnička oprema pokrivena je jamstvom proizvođača. U nekim slučajevima, povrat pošiljke se rješava izravno kod proizvođača.

Proizvode vraćene zbog alergijske reakcije ili netolerancije prihvaćamo samo ako alergen nije naveden u opisu proizvoda.

Nadalje, potrošač nema pravo odustati od ugovora u slučaju ugovora o hitnom popravku ili održavanju, ako je potrošač izričito zatražio posjet trgovca radi obavljanja ovog posla. Ako tijekom takvog posjeta trgovac pruža druge usluge koje potrošač nije izričito zatražio ili isporučuje robu koja nije nužno potrebna kao rezervni dijelovi za održavanje ili popravak, potrošač ima pravo odustati od ugovora u odnosu na te druge usluge ili robu.

Kliknite ovdje kako bi skinuli ogledni primjerak obrasca za opoziv.

Završetak informacije o opozivu