Rezervni dijelovi za E3D Hemera Direct Kit - 1,75 mm, 24V