OUP

Opći uvjeti poslovanja (OUP)

Opći uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu OUP) vrijede za sve ugovore koji su sklopljeni putem Online-Shop (shop-domain) između niceshops GmbH i potrošača.

Potrošač je svaka fizička osoba koja sklapa pravni posao u svrhu koja se ne može pripisati njegovoj komercijalnoj ili njegovoj neovisnoj profesionalnoj djelatnosti.

2. Priznavanje UOP

Kupac prihvaća ove UOP i izjavljuje da je s njima suglasan, čim izvrši narudžbu. Ugovorne strane su suglasne s primjenom austrijskog prava. Ako potrošač ima prebivalište ili boravište u zemlji ili je u njoj zaposlen, tada je u slučaju tužbe protiv njega nadležan sud u čijoj se općini nalazi mjesto prebivališta, boravišta ili mjesto zaposlenja; to se ne odnosi na pravne sporove koji su u tijeku.

3. Klauzula o odbijanju

Ne priznaje se uključivanje općih poslovnih uvjeta ili ugovornih uvjeta od strane kupaca koji odstupaju od ovih UOP, osim, ukoliko su izrijekom priznati od strane niceshops GmbH.

4. Sklapanje ugovora

4.1. Predstavljanje proizvoda putem internet trgovine nije pravno obvezujuća ponuda. Pri tome se radi o pozivu kupcu da sam preda ponudu. U pravnom smislu kupac izvršenjem narudžbe daje ponudu. Potvrda o primitku narudžbe odvija se istodobno s prihvaćanjem narudžbe odmah nakon slanja automatske e-mail poruke. S tom potvrdom o narudžbi koju ste zaprimili putem e-maila došlo je i do sklapanja kupoprodajnog ugovora.

4.2. Pri pregledu asortimana online-trgovine www.3djake.hr kupac može pritiskom na gumb „u košaricu“ odabrati željenu robu. Odabrana roba se za vrijeme posjete kupca na web stranici www.3djake.hr pohranjuje u košarici. Pritiskom na gumb „Blagajna“ nastavlja se postupak narudžbe robe koja se nalazi u košarici. Na narednoj stranici se od kupca traži da se prijavi na online trgovinu ukoliko već od prije posjeduje račun ili da se registrira kao novi korisnik. Zatim kupac odabire mjesto isporuke i način plaćanja i upisuje podatke koji su potrebni za provedbu postupka plaćanja. Kod odabira vanjskih servisa za plaćanje, kao što je npr. PayPal, kupca se prebacuje na eksternu web stranicu dotičnog servisa za plaćanje. Prije predaje narudžbe relevantni se podaci za narudžbu prikazuju u „Pregledu narudžbe“. Kupac može još jednom u pregledu narudžbe pregledati svoje podatke i prema potrebi izvršiti korekciju prije nego što pritiskom na gumb „Slanje i plaćanje“ svoju narudžbu pošalje niceshops GmbH. Pritiskom na gumb „Slanje i plaćanje“ kupac daje obvezujuću kupovnu ponudu za odabranu robu.

4.3 niceshops GmbH nakon zaprimanja narudžbe na e-mail adresu koju je naveo kupac šalje obavještajnu elektronsku poštu u kojoj se potvrđuje primitak narudžbe i u kojoj je naveden sadržaj narudžbe (u daljnjem tekstu „Potvrda narudžbe“). Ukoliko niceshops GmbH odbija sklopiti ugovor, odmah će o tome putem elektronske pošte izvijestiti kupca.

5. Pohranjivanje teksta ugovora

Tekst ugovora, znači podaci kupca vezani uz postupak narudžbe, pohranjuju se od strane niceshops GmbH i kupac ih može vidjeti pod linkom „Moj račun“ odnosno „Moja narudžba“. Neovisno o tome niceshops GmbH šalje potvrdu narudžbe i ove OUP na e-mail adresu koju je naveo kupac.

6. Pravo na odstup / opoziv

Primljenu robu možete bez navođenja razloga vratiti unutra 14 dana povratnom pošiljkom. Informacije o povratu pošiljke pronaći ćete ovdje. Nadalje, odobravamo vam produženo pravo na povrat od 16 dana. Imate tako 30 dana za povrat robe.

Pravo opoziva

Sljedeće informacije o opozivu vrijede za ugovore o robi koja se može slati paketom putem pošte.

Pravo opoziva za robu koja je spremna za otpremu​​​​​​​

Kao potrošač imate pravo unutar četrnaest dana bez navođenja razloga opozvati ovaj ugovor. Rok opoziva iznosi četrnaest dana od dana kada ste Vi ili od Vas imenovana treća strana preuzela robu, a koja nije prijevoznik robe.

Kako bi ostvarili pravo opoziva morate nas putem jasne izjave (na primjer putem poslanog dopisa poštom, telefaksom ili e-mailom) obavijestiti o Vašoj namjeri o opozivu ugovora.

Za to možete koristiti naš ogledni obrazac za opoziv koji nije potreban. Kako bi se zadržalo razdoblje otkazivanja, dovoljno je da obavijest o izvršenju prava na odustanak pošaljete prije isteka razdoblja povlačenja.

Posljedice otkazivanja

Ukoliko opozovete ovaj ugovor, dužni smo vratiti sve uplate koje smo primili od Vas, uključujući i troškove isporuke (sa izuzećem dodatnih troškova koji su nastali Vašim odabirom druge vrste isporuke, kod koje se ne radi o ponuđenoj, povoljnijoj standardnoj isporuci koju smo ponudili) bez odgađanja i najkasnije unutar 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu obavijest o opozivu ovog ugovora. Za povrat novca koristimo istu vrstu plaćanja koju ste koristili kod ove transakcije, osim, ukoliko smo s Vama izričito dogovorili neki drugi način; ni u jednom slučaju Vam za povrat nećemo zaračunavati nikakvu naknadu. Možemo uskratiti povrat novca do povrata robe ili do dokaza da je roba poslana natrag, ovisno što nastupa ranije.

Dužni ste bez odgađanja i u svakom slučaju najkasnije unutar četrnaest dana od dana kada ste nas obavijestili o opozivu ugovora robu poslati ili predati na

niceshops GmbH
Saaz 99
8341 - Paldau
AT
.

Rok je održan, ukoliko ste robu poslali prije isteka roka od četrnaest dana.

Povrat robe iz sljedećih zemalja je besplatan:

Austrija, Njemačka, Belgija, Bugarska, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Nizozemska, Poljska, Portugal, Rumunjska, Švedska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Češka, Mađarska, Velika Britanija, Cipar.

Povrat robe iz Italije, Švicarske i ostalih država koje nisu gore navedene morate sami platiti.

Ne mogu se opozvati ugovori za robu koja se proizvodi nakon narudžbe ili za čiju proizvodnju je mjerodavan individualni odabir ili odredbe potrošača ili koja je očito proizvedena za osobne potrebe potrošača.

Više informacija na temu povrata pošiljke pronaći ćete ovdje.

Pravo na opoziv ne postoji kod sljedećih ugovora:​​​​​​​

  1. ugovori o isporuci robe koja nije gotova proizvedena i za čiju proizvodnju je mjerodavan individualni odabir ili odredba potrošača ili koja je nedvojbeno prilagođena osobnim potrebama potrošača,
  2. ugovori o isporuci robe koja se može brzo pokvariti ili čiji rok trajanja je kratak,
  3. ugovori o isporuci robe koja radi zaštite zdravlja ili higijene nije pogodna za povrat, ako se nakon isporuke otvori ili koristi,
  4. ugovori o isporuci roba, ako je roba nakon isporuke na temelju svojih svojstava pomiješana s drugom robom,
  5. ugovori o isporuci alkoholnih pića kojima je cijena utvrđena prilikom sklapanja ugovora, a koja se mogu isporučiti najranije 30 dana od sklapanja ugovora te njihova aktualna vrijednost ovisi o odstupanjima na tržištu, a na koja poduzeće nema utjecaja,
  6. ugovori o isporuci nositelja zvuka ili videa ili računalnog softwarea u zapečaćenom paketu, ukoliko je sigurnosni pečat odstranjen nakon isporuke,
  7. ugovori o isporuci novina, časopisa ili ilustracija s izuzetkom pretplatničkih ugovora.

Kliknite ovdje kako biste preuzeli ogledni primjerak za opoziv.

Završne informacija o opozivu​​​​​​​

7. Cijene

1. Sve cijene su krajnje cijene; sadrže zakonski porez na dodanu vrijednost (PDV).

2. Pogreške u cijenama. Ukoliko je ispravna cijena viša, kontaktira se kupca; ugovor se sklapa samo u slučaju kada kupac želi kupiti prema stvarnoj cijeni. Ukoliko je ispravna cijena niža, obračunava se ta cijena.

8. Troškovi otpreme

1. Na navedene cijene robe zaračunavaju se troškovi otpreme. Više o visini troškova otpreme možete saznati kod ponuda.

2. Kod plaćanja pouzećem potrebno je dodatno još platiti naknadu za pouzeće. Naknada se kupcu ne iskazuje na računu, već se ona neposredno plaća dostavljaču.

9. Uvjeti isporuke

1. Ukoliko nije drugačije ugovoreno, isporuke se vrše na adresu koju je kupac naveo. Isporučujemo i paketnim stanicama.

2. Predviđeni rok isporuke direktno je naveden u košarici. Kod plaćanja unaprijed rok isporuke počinje teći jedan dan nakon primitka uplate na bankovni račun niceshops GmbH. Kod plaćanje pouzećem ili kod kupnje na račun rok isporuke počinje dan nakon zaključivanja ugovora. U ostalim slučajevima rok isporuke počinje jedan dan nakon primitka narudžbe.

3. niceshops GmbH ne snosi odgovornost za prepreke koje mogu nastati kod isporuke zbog prijevoznika ili proizvođača. Ukoliko okolnosti, za koje niceshops GmbH nije odgovoran, onemoguće isporuku ili pridržavanje ugovorenog roka isporuke, niceshops GmbH ima pravo djelomično ili u cijelosti odstupiti od ugovora. niceshops GmbH će kupca odmah o tome izvijestiti. U tom slučaju isključena su potraživanja za nadoknadu štete. O postojećim ograničenjima vezano uz isporuku biti će kupac obaviješten prije početka postupka narudžbe.

10. Dospijeće i pravo zadržavanja vlasništva

1. Kupoprodajna cijena dospijeva na plaćanje najkasnije pri isporuci robe.

2. Isporučena roba do plaćanja u cijelosti ostaje vlasništvo niceshops GmbH.

11. Uvjeti plaćanja

1. niceshops GmbH prihvaća sljedeće vrste plaćanja:

2. Kod plaćanja unaprijed kupac unutar 14 dana nakon zaključivanja ugovora iznos računa plaća na račun niceshops GmbH (podaci o bankovnom računu nalaze se na potvrdi narudžbe i na impresum-u). Otprema slijedi tek nakon primitka uplate.

5. Kod plaćanja putem kreditne kartice Vaša kreditna kartica se tereti tek nakon zaključivanja narudžbe. To se događa i ako nemamo robu na skladištu i možemo otpremiti tek za nekoliko dana. Naš kooperacijski partner ovdje je ili Six Payment Services ili Adyen .

12. Jamstvo

1. Ukoliko nije drugačije određeno, vrijede opći zakonski propisi.

2. Jamstvo ne vrijedi za nedostatke koje je prouzrokovao kupac. Naročito kod nestručnog rukovanja, pogrešnog korištenja i neodobrenih pokušaja popravka.

3. Skraćeni rok zastare ne primjenjuje se na štetu nastalu zbog grube povrede dužnosti niceshops GmbH ili namjernog ili grubog nemarnog kršenja dužnosti zakonskog zastupnika ili posrednika niceshops GmbH. Nadalje, skraćeni rok zastare ne odnosi se na zahtjeve za naknadu štete zbog nemarnog ili namjernog kršenja bitnih ugovornih obveza. Bitne ugovorne obveze su obveze čije ispunjenje omogućuje ispravno izvršenje ugovora i na čije ispunjenje se klijent može redovito osloniti.

4. Ukoliko je roba isporučena s očiglednom štetom nastalom tijekom transporta, molimo Vas da tu štetu odmah reklamirate isporučitelju i kontaktirajte nas što je prije moguće. Propust kod reklamacije ili uspostave kontakta nema posljedica na zakonske zahtjeve potrošača vezano uz jamstvo i služi samo kao podrška pružatelju usluga u ostvarivanju svojih potraživanja prema tvrtki koja dostavlja naručenu robu ili prema osiguravajućem društvu.

5. Ukoliko postoji jamstvo proizvođača, kupac je dužan isto odmah neposredno zatražiti od proizvođača. Jamstvo niceshops GmbH iz garancije je isključeno.

13. Isključenje od odgovornosti

1. Zahtjevi kupca o nadoknadi štete prema niceshops GmbH su isključeni, ukoliko niceshops GmbH ili njen zastupnik odnosno zastupnički agent nisu djelovali s namjerom ili grubo nemarno.

2. Jamstvo ostaje netaknuto kod oštećenja uslijed povreda života, tijela i zdravlja, zbog nemarne ili namjerne povrede bitnih ugovornih obveza ili ukoliko se prema zakonu o jamstvu proizvoda ili zbog pogreške pri sklapanju ugovora ili ostalih povreda obveza ili protuzakonitih zahtjeva za materijalnu štetu prisilno traži jamstvo. Bitne ugovorne obveze su obveze koje omogućuju pravilnu provedbu ugovora te se kupac može osloniti na njegovo redovito pridržavanje.

14. Pravo na prebijanje, pravo zadržavanja

1. Kupac nije ovlašten prebiti naša potraživanja, osim ukoliko su potraživanja kupca pravomoćna ili pravno nedvojbena. Kupac ima pravo na nadoknadu naših potraživanja ukoliko podnese pravovaljani zahtjev vezano uz nedostatke iz istog kupoprodajnog ugovora.

2. Kupac ima pravo zadržavanja samo ukoliko se njegovo potraživanje temelji na istom kupoprodajnom ugovoru.

15. Zaštita podataka

Odredbe o zaštiti podataka su sadržane u Izjavi o zaštiti podataka.

16. Zaštita maloljetnika

Prodaja alkohola osobama mlađim od 18 godina zabranjena je zakonom. Naše ponude vezane uz alkohol su stoga isključivo za odrasle. Sa svojom narudžbom potvrđujete da je primatelj robe stariji od 18 godina.

17. Promjena općih poslovnih uvjeta / Zadržavanje prava na izmjene

Imamo pravo promijeniti ove Opće poslovne uvjete ukoliko je to potrebno zbog odstranjivanja naknadno nastalih ekvivalentnih smetnji ili zbog usklađivanja promijenjenih zakonskih ili tehničkih okvirnih uvjeta. Slanjem obavijesti na posljednju navedenu e-mail adresu kupca obavijestiti ćemo kupca o sadržaju promijenjene odredbe. Promjena postaje sastavni dio ugovora ukoliko nam kupac unutra šest tjedana od primitka obavijesti o promjeni nije prigovorio u pisanom obliku.

18. Salvatorska klauzula

Ukoliko jedna od odredaba ovih Općih poslovnih uvjeta prestaje važiti, ostale odredbe i dalje ostaju na snazi.

19. Ugovorni jezik

Jezik koji je na raspolaganju za zaključivanje ugovora je njemački jezik.

20. Ugovorno pravo

Na ugovorni odnos primjenjuje se austrijsko pravo.

21. Arbitraža i online-rješavanje sporova

U slučaju sporova i arbitražnog postupka obvezujemo se sudjelovati u postupcima internetskog pravobranitelja: https://ombudsmann.at/

U slučaju problema možete na ovoj platformi uložiti žalbu koju će obraditi neovisna arbitražna strana: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Naša e-mail adresa: office@niceshops.com

Na temelju uzorka GTC-a VON ZANTHIER & SCHULZ